Keudan toiminta poikkeustilanteen aikana. Lue lisää >

Kuntayhteistyö

Palvelemme omistajakuntiamme monialaisesti ja monikerroksellisesti kunkin kunnan erityispiirteet huomioiden. Teemme tiivistä yhteistyötä kaikkien omistajakuntiemme eli Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan ​kanssa joko yksittäin tai yhdessä. Luomme yhdessä kuntiemme vastuuhenkilöiden kanssa juuri kuhunkin kuntaan sopivia palveluverkostoja, ​joissa toimimalla pystymme tarjoamaan oikealaiset koulutus- ja kehittämispalvelut kunnan käyttöön.​

Kuntayhteistyötä koordinoivat Keudan kuntavastuulliset asiakkuuspäälliköt seuraavasti: 

Järvenpää - Ari Ikävalko
Kerava - Jorma Käyhkö
Mäntsälä - Päivi Ranto
Nurmijärvi - Vesa Riekki
Pornainen - Elina Rantala
Sipoo - Irja Ylönen
Tuusula - MIchael Ek
.

Lisätiedot

Asiakkuuspäällikkö
Lilu-tiimi

Kauppa ja hallinto, humanistiset ja taidealat (media-ala)

Ari Ikävalko

050 415 0905

Asiakkuuspäällikkö
Esimiehet

Teknologia ja rakentaminen

Jorma Käyhkö

050 415 1471

Asiakkuuspäällikkö
Esimiehet

Kauppa ja hallinto, kirjastoala, maa- ja metsätalousalat, maarakennuskoneenkuljetus, luonto- ja ympäristö

Päivi Ranto

050 415 0969

Asiakkuuspäällikkö
Tera-tiimi

Teknologia ja rakentaminen

Vesa Riekki

050 547 8001

Asiakkuuspäällikkö
Lilu-tiimi

Kauppa ja hallinto, maa- ja metsätalousalat, maarakennuskoneenkuljetus, luonto- ja ympäristö

Elina Rantala

050 415 0967

Asiakkuuspäällikkö
Hypa-tiimi

Ravitsemis,- ja catering-ala, elintarvikeala, tekstiili- ja muotiala, puhtaus- ja kiinteistöpalveluala

Irja Ylönen

050 415 1463

Työelämäpalvelut

040 174 5627
tyoelamapalvelut@keuda.fi