Ura- ja rekrytointipalvelut

Keudan ura- ja rekrytointipalvelu Voima toimii linkkinä opiskelijoiden ja työnantajien välillä. Voima tukee työnantajia rekrytointitilanteissa tiedottamalla avoimista työ- ja oppimispaikoista alan opiskelijoille, järjestämällä rekrytointi- ja koulutustapahtumia eri toimialoilla Keudan eri yksiköissä ja kartoittamalla sopivia ehdokkaita eri työtehtäviin. Verkostossamme on niin valmistuvia opiskelijoita kuin koulutettuja alanvaihtajia. Kerromme työnantajille myös eri työllistämistukimahdollisuuksista ja niiden hakemisesta.  

Tiitus

Keudassa on käytössä digitaalinen ura- ja rekrytointipalvelu Tiitus, jossa työnantajat voivat rekisteröitymisen jälkeen ilmoittaa niin määräaikaisista ja jatkuvista työpaikoista kuin työpaikalla tapahtuvan koulutuksen paikoista (harjoittelupaikat). Työnantajilla on myös mahdollisuus tutustua palvelussa oleviin työnhakijaprofiileihin ja ottaa heihin suoraan yhteyttä. Palvelu on työnantajille ilmaista. Lisätietoa ja rekisteröityminen osoitteessa www.tiitus.fi/keuda

Tiitus esite työnantajalle

Rekrytointitapahtumat

Järjestämme joustavasti työnantajan tarpeen mukaan rekrytointitilaisuuksia, joissa työnantajan on mahdollista esitellä toimintaansa ja työmahdollisuuksiaan suoraan alan opiskelijoille ja opettajille. Samalla on mahdollista tavata useita tulevaisuuden osaajia ja myös haastatella opiskelijoita eri tehtäviin. Tilaisuudet ovat oiva tapa edistää koko toimialan arvostusta ja kiinnostavuutta ja myös tutustua opiskelijoiden työelämäodotuksiin ja -toiveisiin. Teemme myös tutustumiskäyntejä yritysten toimipisteisiin.

Alumnitoiminta

Keudassa kehitetään Alumni-toimintaa, jonka tavoitteena on edistää opiskelijoiden työelämäyhteyksien ja –verkostojen syntymistä opintojen aikana. Alumni voi olla Keudasta valmistunut entinen keudalainen tai vaikkapa eläkkeellä oleva, pitkän työuran tehnyt ammattilainen, joka haluaa toimia opiskelijoiden tukena hyödyntämällä omia työelämäverkostojaan ja –tuntemustaan.  

Ilmoittaudu alumniksi tällä lomakkeella.

Työnantajaesite

Yhteyshenkilöt

Palvelupäällikkö
Työelämäpalvelut

Ura- ja rekrytointipalvelu Voima

Sari Aarnio

040 174 4442

Ura- ja rekrypalvelukoordinaattori
Työelämäpalvelut

Ura- ja rekrytointipalvelu Voima

Anssi Kakko

040 174 5540

Asiakkuuspäällikkö
Työelämäpalvelut

sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
humanistinen ja kasvatusala
hius- ja kauneusala
oppisopimus

Sirpa Tuomisto

040 174 4455

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi