Ura- ja rekrytointipalvelu

Keudan ura- ja rekrytointipalvelu Voima toimii linkkinä opiskelijoiden ja työnantajien välillä. Voima tukee työnantajia rekrytointitilanteissa tiedottamalla avoimista työ- ja oppimispaikoista alan opiskelijoille, järjestämällä rekrytointi- ja koulutustapahtumia eri toimialoilla Keudan eri yksiköissä ja kartoittamalla sopivia ehdokkaita eri työtehtäviin. Verkostossamme on niin valmistuvia opiskelijoita kuin koulutettuja alanvaihtajia. Kerromme työnantajille myös eri työllistämistukimahdollisuuksista ja niiden hakemisesta.  

Pop up -rekryt

Järjestämme eri Keudan yksiköissä joustavasti työnantajan tarpeen mukaan rekrytointitilaisuuksia, joissa työnantajan on mahdollista esitellä toimintaansa ja työmahdollisuuksiaan suoraan alan opiskelijoille ja opettajille. Samalla on mahdollista tavata useita tulevaisuuden osaajia ja myös haastatella opiskelijoita eri tehtäviin. Tilaisuudet ovat oiva tapa rakentaa myönteistä työnantajakuvaa ja edistää koko toimialan arvostusta ja kiinnostavuutta. Tapahtumassa voi luontevasti tutustua opiskelijoiden työelämäodotuksiin ja -toiveisiin. Mielellämme ideoimme ja toteutamme Pop Up -rekrytapahtuman yksilöllisesti yrityksen toiveiden mukaan. Teemme myös tutustumiskäyntejä yritysten toimipisteisiin.

Tapahtumat

Toteutamme eri toimialoilla tapahtumia, joissa pyritään laajasti välittämään niin tietoa alan työmahdollisuuksista kuin koulutusväylistä. Työnantajien on mahdollista kuulla Keudan koulutustarjonnasta, saada ajankohtaista tietoa ammatillisen koulutuksen käytänteistä ja työnantaja-oppilaitos -yhteistyömahdollisuuksista ja kertoa omia odotuksia ja toiveita yhteistyölle. Tapahtuma on osallistujille verkostoitumismahdollisuus alan opettajien ja opiskelijoiden ja myös muiden yritysten ja muiden työllisyyttä edistävien toimijoiden kanssa, esimerkkinä TE-palvelut, Ohjaamot ja kuntien työllisyysyksiköt. Tapahtumassa on mahdollisuus rekrytoida opiskelijoita oppimis- ja työpaikkoihin ja ideoida yhteistyökuviota opettajien kanssa. Tavoitteena on edistää toimialan vetovoimaa ja välittää opiskelijoille tietoa alan tarjoamista urapoluista ja mahdollisuuksista sekä tulevaisuuden näkymistä. 

Työ- ja oppimispaikat

Keudasta valmistuu vuosittain noin 2000 alan ammattilaista elinkeinoelämän eri aloille. Opiskelijat tulevat pääsääntöisesti Uudenmaan alueelta, mutta toteutamme koulutuksia myös valtakunnallisesti (esim. Suomen ainoa opetuspesula). Kun tarvitset työntekijää tai voit tarjota opiskelijalle oppimispaikan, haluat tehdä projektityön tai kehittää toimintaasi yhteistyössä Keudan kanssa, ota alla olevalla lomakkeella yhteyttä Voimaan, niin välitämme tietoa mahdollisuuksista opiskelijoillemme ja etsimme tilanteeseen toimivan yhteistyömuodon.

Alumnitoiminta

Keudassa kehitetään Alumni-toimintaa, jonka tavoitteena on edistää opiskelijoiden työelämäyhteyksien ja –verkostojen syntymistä opintojen aikana. Alumni voi olla Keudasta valmistunut entinen keudalainen tai vaikkapa eläkkeellä oleva, pitkän työuran tehnyt ammattilainen, joka haluaa toimia opiskelijoiden tukena hyödyntämällä omia työelämäverkostojaan ja –tuntemustaan.  

Työnantajaesite

Yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö
Hankkeet

Ura- ja rekrytointipalvelu Voima

Sari Aarnio

040 174 4442

Projektikoordinaattori
Hankkeet

Ura- ja rekrytointipalvelu Voima

Anssi Kakko

040 174 5540

Asiakkuuspäällikkö
Työelämäpalvelut

sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
humanistinen ja kasvatusala
hius- ja kauneusala
oppisopimus

Sirpa Tuomisto

040 174 4455

Kaikki yhteyshenkilöt
Työelämäpalvelut

040 174 5627
tyoelamapalvelut@keuda.fi