Keudan toiminta poikkeustilanteen aikana. Lue lisää >

Työpaikkaohjaus

 Keuda tpo2019

Ohjaaminen on osa nykypäivän ammatillisuutta ja kuuluu olennaisesti oppimiseen.  Ammatilliseen koulutukseen liittyvää työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ohjaavat opettajien lisäksi työpaikkaohjaajat. Työpaikkaohjaaja suunnittelee, ohjaa ja antaa palautetta opiskelijan oppimisesta työpaikalla. Työpaikkaohjaaja ohjaa ja näyttää parhaat reitit, mutta opiskelijan tehtävänä on löytää lopulta itse perille.

Työpaikkaohjaaja on oman alansa ammattilainen, joka tuntee ammatillisen koulutuksen järjestämismuodot sekä ohjaamansa tutkinnon perusteet, työpaikkaohjaaja toimii yhteyshenkilönä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä.

Tärkeitä linkkejä työpaikkaohjaajalle:

Valmennukset - vahvista omia taitojasi ohjaajana ja tapaa muita työpaikkakouluttajia

Ohjaan.fi - sivustolta löydät hyödyllistä tietoa työpaikkaohjaajana toimimiseen

Oppisopimus vai koulutussopimus?  - yhdistele joustavasti ja yksilöllisesti (pdf)

Työpaikkaohjauksen infovideot (YouTube):
Työelämässä oppiminen
Näyttö työelämässä

Työelämäpalvelut

040 174 5627
tyoelamapalvelut@keuda.fi