Keudan toiminta poikkeustilanteen aikana. Lue lisää >

Työelämässä oppiminen

Työpaikalla järjestettävä koulutus on työpaikoilla tapahtuvaa tavoitteellista ja ohjattua ammattiin oppimista. Se voidaan toteuttaa koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Työpaikalla on nimetty työpaikkaohjaaja, joka auttaa ja neuvoo työpaikan sääntöihin sekä eri työtehtäviin liittyvissä asioissa. Hän myös arvioi osaamista.

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa työpaikalla opiskelija hankkii osan tutkinnon osaamisesta työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa koulutusopimustyöpaikkaan.Työpaikalla järjestettävän koulutuksen yhteydessä työpaikan kanssa sovitaan opiskelijan mahdollisuudesta osoittaa osaamisensa näytöllä.

Keuda sopii kirjallisesti työpaikan edustajan kanssa opiskelijan osaamisen hankkimisesta työpaikalla (koulutussopimus) sekä näyttöjen järjestämisestä. Koulutussopimuksen liiteeksi tulee opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) osa, jossa tarkennetaan mm mihin tutkinnon osiin ja ammattitaitovaatimuksiin työpaikalla hankintaan osaamista ja missä työtehtävissä sekä mahdollisista näytöistä. 

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta, jota täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella. Oppisopimuskoulutus perustuu 15 vuotta täyttäneen opiskelijan ja työnantajan väliseen kirjalliseen määräaikaiseen työsopimukseen taikka virkasuhteessa määräaikaiseen sopimukseen. Oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia ja oppisopimus voidaan solmia vähintään viikon pituiseksi ajaksi.

Ammatillisten tutkinnon osien edellyttämä ammattitaito ja osaaminen osoitetaan  tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa eli näytöllä. Näyttö voi muodostua yhdestä tai useammasta työtehtävästä yhdellä tai useammalla työpaikalla. Perustellusta syystä näyttö tai osa siitä voidaan toteuttaa myös oppilaitoksessa.Näytössä osoitetaan tutkinnon perusteissa määritelty keskeinen ammattitaito tai osaaminen. Yhteisten tutkinnon osien suorittamiseksi vaadittava osaaminen voidaan tarvittaessa osoittaa myös muulla tavoin.

Näytössä osoitetun osaamisen arvioinnin toteuttavat ja arvioinnista päättävät tutkinnon osittain kaksi arvioijaa yhdessä. Toinen arvioijista on opettaja ja toinen työelämän edustaja. Erityisestä syystä arvioinnin voi toteuttaa ja arvioinnista päättää myös kaksi opettajaa tai muuta koulutuksen järjestäjän edustajaa.Osaamista arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja kriteerien perusteella. Arvioinnin perusteella annetaan arvosanat tutkinnon osista.

 

Lisätietoa oppisopimuksesta ja koulutussopimuksesta täältä.

Yhteyshenkilöt

Asiakkuuspäällikkö
Asiakkuus- ja myyntipäälliköt

Liiketoiminta, media-ala

Ari Ikävalko

050 415 0905

Myynti- ja asiakkuuspäällikkö
Yhteiset

Kirsi Talikainen

050 415 0857

Yhteyspäällikkö
Yhteiset

Anne Öhman

040 174 5614