Keudan toiminta poikkeustilanteen aikana. Lue lisää >

Muutosturvakoulutus

Muutosturva työnantajan näkökulmasta

 • Tavoitteena nopeuttaa ja helpottaa irtisanotun työntekijän pääsyä uuteen työhön tuotannollis-taloudellisissa irtisanomistilanteessa.
 • Kun työnantajan palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, yhdenjaksoisesti vähintään viisi vuotta palveluksessasi olleille irtisanotuille on tarjottava tilaisuus osallistua työnantajan kustantamaan työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen joko irtisanomisaikana tai työttömyyden alkuvaiheessa. 
 • Koulutuksen arvon on vastattava työntekijän laskennallista palkkaa yhden kuukauden ajalta tai samassa toimipaikassa työskentelevän henkilöstön keskimääräistä kuukausiansiota; kumpi on suurempi. 
 • Työnantaja voi myös kustantaa työntekijän itse hankkiman koulutuksen tai valmennuksen.  
 • Koulutuksen kesto voi pisimmillään olla työntekijän irtisanomisaika sekä 2 kk irtisanomisajan päättymisen jälkeen – sovitaan työnantajan kanssa
 • Koulutus on siis toteutettava irtisanomisajan päättymisestä kahden kuukauden kuluessa

Keudan muutosturvakoulutuksen tavoitteet ja hyödyt

 • Koulutuksen tavoitteena on edistää työnhakijan työllistymistä
 • Koulutus sisältää työnhakua edistävää valmennusta ja/tai työnhakijan osaamista kehittävää koulutusta työnhakijan tarpeen mukaisesti yhteistyössä työnantajan kanssa suunnitellen ja sopien.
 • Laaditaan yksilöllinen HOKS
 • Keudan vahvuutena on laaja-alainen koulutustarjonta ja yksilölliset palveluratkaisut sekä henkilökohtainen ohjaus
 • Muutosturvakoulutuksen jälkeen opiskelijan tavoitteiden mukaisesti mahdollisuus myös tutkinto-opiskelijaksi siirtymiseen

Tästä linkistä lisätietoja TE-toimiston-sivuilta 

Yhteyshenkilöt

Johtaja, yritys- ja elinvoimapalvelut
Yhteiset

Anne Vuorinen

050 415 0974