Osaamisen kehittäminen

Company unsplash netKeuda tarjoaa yrityksille ja yhteisöille monipuolisia koulutuspalveluja kuten esimerkiksi esimieskoulutusta, asiakaspalvelukoulutusta, ammattipätevyyskoulutusta ja korttikoulutusta. Autamme kehittämään henkilöstön osaamista mm. täydennyskoulutuksena, tutkintoon tai tutkinnon osaan johtavana koulutuksena tai muuna asiakkaalle suunniteltuna kehittämispalveluna. Koulutus voidaan toteuttaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Yhteyshenkilöt

Myynti- ja asiakkuuspäällikkö
Työelämäpalvelut

Kirsi Talikainen

050 415 0857

Myynti- ja asiakkuuskoordinaattori
Työelämäpalvelut

Anne Öhman

040 174 5614

Asiakkuuspäällikkö
Työelämäpalvelut

Terveys- ja hyvinvointialat, kasvatus- ja liikunta-ala, hius- ja kauneusala

Sirpa Tuomisto

040 174 4455

Asiakkuuspäällikkö
Työelämäpalvelut

Ravitsemis,- ja catering-ala, elintarvikeala, tekstiili- ja muotiala, puhtaus- ja kiinteistöpalveluala

Irja Ylönen

050 415 1463

Asiakkuuspäällikkö
Työelämäpalvelut

Kauppa ja hallinto, humanistiset ja taidealat (media-ala)

Ari Ikävalko

050 415 0905

Asiakkuuspäällikkö
Työelämäpalvelut

Kauppa ja hallinto, kirjastoala, maa- ja metsätalousalat, maarakennuskoneenkuljetus, luonto- ja ympäristö

Päivi Ranto

050 415 0969

Asiakkuuspäällikkö
Työelämäpalvelut

Kauppa ja hallinto, maa- ja metsätalousalat, maarakennuskoneenkuljetus, luonto- ja ympäristö

Elina Rantala

050 415 0967

Asiakkuuspäällikkö
Työelämäpalvelut

Tekniikka ja liikenne

Tapio Karvonen

050 415 0850

Asiakkuuspäällikkö
Työelämäpalvelut

Teknologia ja rakentaminen

Vesa Riekki

050 547 8001

Asiakkuuspäällikkö
Työelämäpalvelut

Teknologia ja rakentaminen

Jorma Käyhkö

050 415 1471

Työelämäpalvelut

040 174 5627
tyoelamapalvelut@keuda.fi