Keudan toiminta poikkeustilanteen aikana. Lue lisää >

Osaamisen kehittäminen

Company unsplash net

Keuda tarjoaa yrityksille ja yhteisöille monipuolisia koulutuspalveluja ja -ratkaisuja uuden työvoiman saamiseen, henkilöstön kehittämiseen ja yrittäjän oman osaamisen kehittämiseen: esimerkiksi esimieskoulutusta, asiakaspalvelukoulutusta, ammattipätevyyskoulutusta ja korttikoulutusta.

Oppisopimus- ja koulutussopimus työvoiman saamiseen, osaamisen hankkimiseen ja vahvistamiseen työpaikalla

Yhdistele oppisopimusta ja koulutussopimusta tarpeiden mukaan: joustavasti, yksilöllisesti ja laajemman osaamisen hankkimiseksi. Oppisopimuksella hankitaan ja vahvistetaan osaamista työsuhteessa: ammattia opiskelevalle, rekrytoitavalle tai työssä jo olevalle henkilölle sekä yrittäjälle. Koulutussopimuksella hankitaan ja vahvistetaan osaamista työpaikalla opiskelijana. 

Opiskelijalle oppisopimus on työelämälähtöinen tapa opiskella ammatti, vaihtaa alaa, saada todistus omasta osaamisesta, jatkaa loppuun kesken jääneet opinnot tai hankkia lisäkoulutusta. Työnantajalle oppisopimus on joustava tapa kouluttaa hyvästä tyypistä erinomainen työntekijä tai tehdä henkilöstöstä aiempaa monipuolisempia osaajia. Yrittäjälle oppisopimuksella suoritettu tutkinto tuo varmuutta yrittäjyyteen ja monipuolistaa yritystoimintaa.

Tutustu tarkemmin oppisopimukseen, koulutussopimukseen sekä työpaikkaohjaukseen. Sivulla myös haku oppisopimukseen ja yhteystietomme, kerromme mielellämme lisää.

Henkilöstön kehittäminen

Autamme kehittämään henkilöstön osaamista mm. täydennyskoulutuksena, tutkintoon tai tutkinnon osaan johtavana koulutuksena tai muuna asiakkaalle suunniteltuna kehittämispalveluna. Koulutus voidaan toteuttaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Tutkintoon tai tutkinnon osaan johtavana koulutuksena valittavanasi on yli 80 tutkinnon valikoima perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Tarjoamme lisäksi työvoimakoulutusta, aikuisten perusopetusta, kansanopistokoulutusta sekä opiskeluvalmiuksien vahvistamiseksi VALMA-koulutusta. Tutustu tarkemmin erilaisiin koulutuksiin sekä niihin hakeutumiseen.

Yrittäjän osaamisen vahvistaminen

Yrittäjälle oppisopimuksella suoritettu tutkinto tuo varmuutta yrittäjyyteen ja monipuolistaa yritystoimintaa. Tutustu yrittäjän oppisopimukseen.

Yhteyshenkilöt

Myynti- ja asiakkuuspäällikkö
Esimiehet

Kirsi Talikainen

050 415 0857

Myynti- ja asiakkuuskoordinaattori
Myas-tiimi

Poissa 31.12.2020 asti.

Anne Öhman

040 174 5614

Asiakkuuspäällikkö
Esimiehet

Terveys- ja hyvinvointialat, kasvatus- ja liikunta-ala, hius- ja kauneusala

Sirpa Tuomisto

040 174 4455

Asiakkuuspäällikkö
Hypa-tiimi

Ravitsemis,- ja catering-ala, elintarvikeala, tekstiili- ja muotiala, puhtaus- ja kiinteistöpalveluala

Irja Ylönen

050 415 1463

Asiakkuuspäällikkö
Lilu-tiimi

Kauppa ja hallinto, humanistiset ja taidealat (media-ala)

Ari Ikävalko

050 415 0905

Asiakkuuspäällikkö
Esimiehet

Kauppa ja hallinto, kirjastoala, maa- ja metsätalousalat, maarakennuskoneenkuljetus, luonto- ja ympäristö

Päivi Ranto

050 415 0969

Asiakkuuspäällikkö
Lilu-tiimi

Kauppa ja hallinto, maa- ja metsätalousalat, maarakennuskoneenkuljetus, luonto- ja ympäristö

Elina Rantala

050 415 0967

Asiakkuuspäällikkö
Tera-tiimi

Teknologia ja rakentaminen

Vesa Riekki

050 547 8001

Asiakkuuspäällikkö
Esimiehet

Teknologia ja rakentaminen

Jorma Käyhkö

050 415 1471

Työelämäpalvelut

040 174 5627
tyoelamapalvelut@keuda.fi