Keudan toiminta poikkeustilanteen aikana. Lue lisää >

< Takaisin uutisiin

Keuda ja Anytime Palvelut vahvistavat kumppanuussopimuksella henkilöstön koulutuksen ja osaamisen kehittämisen yhteistyötä

Keuda sekä hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­seen ja rek­ry­toin­tiin erikoistunut Any­ti­me Pal­ve­lut Oy ovat allekirjoittaneet kumppanuussopimuksen yhteistyöstä ammattitaidon ylläpitämisessä sekä osaamisen johtamisessa ja sen tavoitteellisessa kehittämisessä. Keuda vahvistaa kumppanuussopimuksella yhteistyötä henkilöstövuokraukseen erikoistuneen yrityksen kanssa.

Keuda ja Anytime Palvelut Oy ovat tehneet yhteistyötä työelämässä oppimisen järjestämiseksi. Ammatillisen koulutuksen tuomien joustavien mahdollisuuksien avulla on etsitty yhteisiä ratkaisuja rekrytointiin ja löydetty sujuvia toimintatapoja mm. kausiluontoisiin maarakennustöihin. Keudan opiskelijoille on tarjoutunut mahdollisuus opintoja edistävään työhön ja työmaille on voitu tarjota motivoituneita työntekijöitä.

  • Keudalle kyseessä on ensimmäinen henkilöstövuokraukseen erikoistuneen yrityksen kanssa solmittu kumppanuus, ja olemme iloisia, että saimme tehdä sen juuri Anytime Palvelut Oy:n kanssa. Maarakennuksen, logistiikan ja kiinteistöhuollon toimialoilla on jatkuvasti pulaa osaavista tekijöistä, ja tähän pyrimme nyt yhdessä löytämään ratkaisuja. Anytime Palvelut on osoittanut toiminnallaan aitoa välittämistä opiskelijan hyvinvoinnista ja opintojen etenemisestä. Tämä sopii oikein hyvin yhteen myös Keudan arvojen kanssa, toteaa koulutuskuntayhtymän johtaja Hannu Laurila.

Kumppanuussopimuksen keskiössä ovat työpaikalla tapahtuvan oppimisen, osaamisen ja oppimisympäristöjen kehittäminen sekä oppisopimusyhteistyö. Moni Keudan opiskelija on jo hankkinut osaamista Anytime Palvelut Oy:n palveluksessa, ja kokemukset ovat olleet puolin ja toisin hyviä. Kumppanuuden kautta voidaan vahvistaa myös verkostotyötä, jonka kautta avautuu uusia mahdollisuuksia koulutusyhteistyön kehittämiseksi.

  • Tavoitteemme on tarjota asiakkaillemme nopeasti vaivattomia ja kustannustehokkaita henkilöstöpalveluja. Riittävän ja osaavan työvoiman saatavuus ovat ratkaisevia niin yrityksemme kuin asiakkaidemme tavoitteiden onnistumisessa. Meidän vahvuutemme on kyvyssämme ohjata oikeat osaajat kulloisiinkin tilanteisiin, ja siihen saamme tukea kumppanuuden kautta, Anytime Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Sami Risku kiteyttää koulutusyhteistyön merkitystä.

Keudan ja Anytime Palveluiden yhteistoiminta on ulottunut myös Keudan Työtoreihin ja muihin tapahtumiin, joissa yritys on kertonut opiskelijoille työnantajan odotuksista, työelämätaidoista ja siitä, miten työelämässä menestytään. 

 

Kuva: Kumppanuussopimuksen allekirjoitustilaisuudessa 27.1.2020 Anytime Palveluista yhteyspäällikkö Roope Vihanto, toimitusjohtaja Sami Risku, Keudasta kuntayhtymän johtaja Hannu Laurila, työelämäpalvelujen johtaja Anne Vuorinen ja asiakkuuspäällikkö Elina Rantala.

Any­ti­me Pal­ve­lut Oy on hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­seen ja rek­ry­toin­tiin eri­kois­tu­nut yri­tys. Toimimme pääosin maa-, infra-, viher- sekä talon­ra­ken­ta­mi­sen, erilaisten kul­je­tusten ja logis­tiik­an sekä kiin­teis­tö­huol­lon parissa. Yksittäisiä tekijöitä on myös monilla muilla aloilla ja tartumme innolla toimeen, kun jossain vain työ tarvitsee tekijää, tiivistää toimitusjohtaja Sami Risku yrityksen toiminnan. 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda on toimialueensa johtava nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen järjestäjä. Palvelemme Helsingissä, Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Sipoossa ja Tuusulassa. Keudassa uskomme tekojen voimaan. Oppimalla uutta ja toteuttamalla itseämme voimme vaikuttaa siihen, miten maailma ympärillämme kehittyy. Keudassa tehdään vuosittain yli 10 000 tutkintoon johtavaa opintosuoritusta sekä vastuullisia, uniikkeja ja elämää muuttavia tekoja joka päivä. Oppaana tekojen maailmaan toimivat laadukas koulutuksemme ja 650 innostunutta keudalaista.

Lisätietoja:

Keuda Työelämäpalvelut, Elina Rantala, asiakkuuspäällikkö, 050 415 0967, elina.rantala(at)keuda.fi

Anytime Palvelut Oy, Sami Risku, toimitusjohtaja, 0400 634 446, sami.risku(at)anytime.fi

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi