Keudan toiminta poikkeustilanteen aikana. Lue lisää >

< Takaisin uutisiin

Työelämältä saatu palaute auttaa kehittämään ja kehittymään

Keuda kehittää aktiivisesti palveluitaan. Kartoitamme erilaisten palautekyselyiden avulla asiakkaidemme palvelukokemusta. Tutkimustulosten avulla pyrimme parantamaan toimintaamme ja palveluitamme entistä enemmän vastaamaan tulevaisuuden työelämän tarpeita.

Keuda koetaan asiantuntevana ja hyvän palveluasenteen omaavana yhteistyökumppanina

Vuoden 2018 asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan Keudan asiakkaat olleet varsin tyytyväisiä yhteistyöhön Keudan kanssa.

Työelämäkumppanit ovat antaneet hyvää palautetta erityisesti asiantuntevuudesta, ammattitaidosta ja hyvästä palveluasenteesta. Keuda on myös koettu monipuoliseksi ja mutkattomaksi yhteistyökumppaniksi. Kiitosta ovat saaneet lisäksi aktiivinen ja oma-aloitteinen viestintä. Yhteistyöllä Keudan kanssa on vastaajien mielestä ollut vaikutusta erityisesti työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Usea vastaaja on myös ollut kiinnostunut tarjoamaan koulutussopimuspaikkoja opiskelijoille tai tekemään yhteistyötä valmennuksen ja mentoroinnin parissa.      

Työpaikkaohjaajien mielestä työpaikoilla on ollut opiskelijan tavoitteisiin sopivia työtehtäviä ja opiskelijat ovat saaneet hankittua hyvin osaamista. Lisäksi työpaikkaohjaajat ovat kokeneet valmiutensa hyviksi opiskelijoiden ohjaamiseen ja palautteen antamiseen. Myös valmiudet näyttöjen arviointiin on koettu hyviksi.

Kehittämiskohteiksi koetaan koulutusten hyvä laatu sekä opiskelijoiden tuki ja ohjaus

Kehittämiskohteena Keudan toiminnan ja palveluiden osalta työelämäkumppanit nostavat koulutusten laadun, jonka kehittämiseen haluamme panostaa. Kehittämiskohteiksi nimetään myös innovatiivisuus ja asiakaslähtöisyys. Lisäksi vastaajat toivovat enemmän vaikuttavuutta oman henkilöstönsä työhyvinvointiin ja määrän kasvuun. Lisäksi vastaajat toivovat enemmän sertifikaattien tarjontaa täydennyskoulutuksena henkilöstölleen.  

Työpaikkaohjaajien mielestä Keudan tulee panostaa opiskelijoiden opettajalta saatavaan tukeen ja ohjaukseen työpaikoilla. Lisäksi työpaikkaohjaajat toivoivat selkeyttä opiskelijan tavoitteisiin niin, että myös opiskelija itse on työpaikalla oppimisen tavoitteistaan tietoisempi.

Keudan asiakkaat, opiskelijat ja työelämä, ovat keskiössä kehittämistyössä, jota tehdään yhdessä; kuten eräs vastaaja toteaa, tarvitaan “toimivan kokonaisuuden aikaansaamiseen toinen toistemme osaamista”.

Keudan palautekyselyiden toteutus

Toteutimme palautekyselyn huhtikuussa Keudan työelämäkumppaneille (päättäjät mm. sopimuskumppanit, kumppanuusverkostot ja yrittäjäjärjestöt). Työpaikkaohjaajien (Keudan toteuttamat koulutukset) kyselyn toteutimme vastaavasti loppukevään ja alkusyksyn aikana. Työelämäkumppaneiden sekä työpaikkaohjaajien kyselyissä vastaajien enemmistö oli palvelualoilta, liike-elämän sekä hyvinvoinnin aloilta. Työpaikkaohjaajilta saatiin palautetta kohtalaisen hyvin myös teknologian ja rakentamisen aloilta.

Palautteita saimme työelämäkumppaneilta yhteensä 109 kpl, sekä työpaikkaohjaajilta yhteensä 132 kpl.

Työpaikkaohjaajien kyselyä laajennetaan myöhemmin koskemaan myös Keudan kumppanioppilaitosten toteuttamien koulutusten työpaikkaohjaajille (ns. laajennettu oppisopimus).

Päättäjäkysely tehdään seuraavan kerran ensi keväänä ja työpaikkaohjaajien kyselyä toteutetaan jatkuvasti avoimena. Opiskelijan työpaikalla oppimista ohjaava opettaja huolehtii, että opiskelijan työpaikkaohjaaja saa kyselyn oppimisen päättyessä.

Lisätietoja

Lisätietoja työelämäpalautteesta antavat Anne Öhman (työelämäkumppanit) ja Rita Simola (työpaikkaohjaajat).

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi